Håll ordning på molekyler och atomer

En uppmärksam läsare har funnit otydligheter i beskrivningen av spegelisomerer.
Publicerad

Äntligen får jag tillfälle att knäppa en professor på näsan! Det gäller sista stycket i den intressanta artikeln om Daltons atommodell där det står ”…upptäcktes de så kallade stereoisomererna: att atomer med samma kemiska former kan se olika ut. Och när kvantmekaniken kom på 1900-talet upplöstes molekylerna i elektronmoln och elektronbanor”.Det bör naturligtvis i stället stå: ”…upptäcktes de så kallade stereoisomererna: att molekyler med samma kemiska formler kan se olika ut. Och när kvantmekaniken kom på 1900-talet upplöstes atomerna i elektronmoln och elektronbanor”.

Om man ska vara litet petig så skulle det egentligen vara bättre att skriva ”upptäcktes de så kallade isomererna: …”. Själva vitsen med isomerer är just att de har samma kemiska formel men inte samma former! De kan delas in i två huvudtyper. Konstitutionella isomerer, där samma antal atomer monterats på olika sätt. Exempelvis C4H10 kan vara antingen en ”rak” kedja av fyra kolatomer eller en grenad (”tre sitter på den fjärde”).

Hos två stereoisomerer, däremot, är alla atomer kopplade till samma grannar, men de är olika orienterade i rymden. De får olika tredimensionell form. År 1848 lyckades Louis Pasteur med en enkel pincett plocka fram två olika kristaller ur en lösning som fått kristallisera. Därmed var han först med att påvisa en av varianterna av stereoisomererna där samma ämne kan uppträda i en höger- och en vänsterhänt form.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor