Varför tar roboten inte bort allt utom nyttoväxten?

Nyhetsnotisen om de danska ogräsrobotorna har väckt intresse.
Publicerad

Fråga:

Varför siktar den danska ogräsroboten inte in sig på vad som ska finnas kvar i exempelvis en betodling? Givetvis medför det att den måste programmeras om för varje odlingstyp, men i monokulturer går väl det lika bra?

HANS-ULRIK KARLÉN

Svar:

Det var en riktigt bra fråga. Det är faktiskt precis det vi siktar på att göra med ogräsroboten. Att identifiera nyttoväxter och bekämpa alla andra plantor, där vi antar att dessa är oönskade växter. Det gäller i öppna och konkurrenssvaga odlingar, som för sockerbetor.

I ett annat projekt, som nu är avslutat, var målet att identifiera ogräsarter. Orsaken är att om man vill använda konventionella kemiska bekämpningsmedel, så kallade herbicider, i konkurrensstarka odlingar som kornodlingar, är det viktigt att veta precis vilka arter som finns där. Det är stor skillnad på herbicidernas effekt på de ogräsarter som förekommer i sådana åkrar.

SVEND CHRISTENSEN, Forskningschef, Danmarks Jordbrugsforskning, Bygholm

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor