Växande klyftor i Sverige

Under 1980- och 90-talen ökade de ekonomiska klyftorna mellan olika grupper i Sverige.
Publicerad

Under 1980-talet ökade inkomstskillnaderna. Samtidigt skedde en utjämning genom skatter och bidrag. Nettoinkomsternas fördelning förändrades därför inte i stort. Under början av 1990-talet växte inkomstskillnaderna mer, medan utjämningen genom skatter och bidrag minskade.

Dessutom växte under hela perioden skillnaderna mellan mäns och kvinnors löner, mellan personer födda i Sverige och personer födda utanför Europa samt mellan högre tjänstemän och arbetare. En ökad ekonomisk polarisering i Sverige blev resultatet, visar sociologen Stefan Schedin i en studie vid Göteborgs universitet.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor