Alkohol påverkar fast vi tror att vi har nyktrat till

Kanadensiska psykologer visar på en tydlig försämring i framför allt förmågan att göra rumsliga bedömningar.
Publicerad

Vid var fjärde trafikolycka har någon av de inblandade druckit alkohol, visar en ny studie från Vägverket. I en kanadensisk undersökning belyser forskarna en bidragande orsak till att sådana olyckor sker, nämligen att alkoholens effekter upplevs olika under tiden vi dricker och när vi har slutat.

– Intressant nog sviker omdömet mer när vi håller på att nyktra till. I berusningsfasen finns en känsla av att ”oj, jag är nog litet full, bäst att jag inte kör bil”. Men under tillnyktringsfasen är vi mer benägna att överskatta vår egen förmåga, säger Robert Pihl, professor i psykologi och psykiatri vid McGill University i Montreal.

I studien fick 21 män dricka 1,3 milliliter 95-procentig alkohol per kilo kroppsvikt utblandad med apelsinjuice, medan 20 andra fick bara juice.

Försökspersonerna fick sedan, när blodkoncentrationen av alkohol har passerat maximum, göra sex olika psykologiska tester. I ett försök skulle de exempelvis lära sig vilka cirklar och fyrkanter på en dataskärm som passar ihop. Sådana rumsliga test visade sig vara särskilt svåra att klara under tillnyktringsfasen.

– I vår studie drack deltagarna rejält, motsvarande vad man kan dricka under en hel kväll på en rolig fest, med den skillnaden att försökspersonerna skulle få i sig samma mängd på en kvart. Det vore därför intressant att se om skillnaden i prestation mellan de olika faserna är desamma även vid lägre alkoholnivåer, säger Robert Pihl.

Resultaten presenteras i tidskriften Alcoholism: Clinical & Experimental Research.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor