Elektroniska tungan smakar på disken

Bättre dosering av diskmedel och tvättmedel när vattnet kontrolleras.
Publicerad

Att dosera disk- och tvättmedel är en svår konst. Blir det för mycket påverkar det miljön negativt, blir det för litet blir disken eller tvätten inte ren. Många löser det senare problemet genom att lägga i mer än vad som krävs.

Ett sätt att bättre anpassa mängden är att låta diskmaskinen eller tvättmaskinen själv avgöra. För att det ska vara möjligt måste maskinen kunna känna av vattnets hårdhet, diskmedlets och tvättmedlets kvalitet samt hur ren tvätten eller disken börjar bli.

Forskare vid Linköpings universitet har konstruerat en elektronisk tunga som kan smaka på vattnet i maskinen. Den är baserad på så kallad voltammetri, vilket betyder att man lägger på en spänning över två elektroder i vattnet och mäter strömmen. När man mäter strömmen som går genom elektroderna ser den olika ut beroende på vad som finns i vätskan. Tungan mäter inte exakt vilka ämnen som finns i vattnet, utan får snarare en helhetsbild. Med hjälp av denna bild kan den sedan reglera om det till exempel behövs mer diskmedel.

Att tungan verkligen kan användas i disk- och tvättmaskiner bekräftas nu av Patrik Ivarsson, avdelningen för tillämpad fysik vid Linköpings universitet. Han doktorerade nyligen på en studie av elektroniska tungor i disk- och tvättmaskiner.

Publicerad

Teknik

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor