För 500 år sedan

Genom att använda en skrift av den tyske astronomen Johannes Regiomontanus från år 1474 lyckades Christofer Columbus att den 29 februari 1504 korrekt sia om en total månförmörkelse. Förutsägelsen ledde till skräck och underkastelse hos invånarna i Mellanamerika.
Publicerad

För 100 år sedan.

Kvinnliga Akademikers Förening, då kallad Akademiskt bildade kvinnors förening, bildades den 25 mars 1904 på initiativ av Anna Ahlström. Hon var Sveriges första kvinnliga doktor i romanska språk. Sedan 1873 hade kvinnor tillåtits avlägga akademiska examina men hade inte tillträde till statliga ämbeten, vilka enligt grundlagen var förbehållna män. Kvinnokampen för rätt till högre ämbeten och lika lön finns skildrad i boken Den höga tröskeln av Greta Wieselgren (utgiven 1969). Föreningen har i dag fyra lokala kretsar: Karlstad, Skåne, Stockholm samt Västsverige.

För 50 år sedan.

De första transistorerna av kisel tillverkades år 1954 av Texas Instruments.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor