Se en demonstjärna

Stjärnor som byter skepnad från en kväll till en annan.
Publicerad

Om man med ett vaket öga studerar stjärnorna, ser man att en hel del av dem inte lyser lika starkt varje kväll. De kallas för variabla stjärnor. Några av dem varierar sin ljusstyrka under bara några dagar, medan andra förändras med en regelbundenhet som sträcker sig över flera år. En del är helt opålitliga, som stjärnan Gamma i Cassiopeja. Åren 1937 och 1966 blossade den upp häftigt i några månader men har sedan dess hållit sig lugn. Betelgeuse, den röda jättestjärnan uppe till vänster i Orions stjärnbild, är också en variabel stjärna. När den lyser som klarast vart sjätte år tillhör den de ljusstarkaste stjärnorna på hela himlen.

Att upptäcka Betelgeuses stora variationer kräver lång tid och tålamod. För den som vill börja med något enklare rekommenderas Algol, även kallad Demonstjärnan, i stjärnbilden Perseus. Var 69:e timme blir Algol förmörkad av en mindre stjärna, och ljusstyrkan minskas då så kraftigt att skillnaden är synlig för blotta ögat. Perseus hittar du i västnordväst mitt i natten under februari och mars.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor