Afrika dräneras på läkare

Rekryteringsfirmor i främst Nordamerika och Västeuropa orsakar massutvandring av sjukvårdspersonal och andra akademiker från länderna söder om Sahara.
Publicerad

Oräknat utbytesstudenter rör det sig om 70 000 universitetsutbildade personer per år. De kan räkna med en omedelbar lönehöjning på 2 000 procent.

Av länderna söder om Sahara är det bara några få som uppfyller Världshälsoorganisationens miniminivå på en läkare per 5 000 personer.

Ghana är ett av de drabbade länderna. Av den sjukvårdspersonal som utbildades i landet mellan 1993 och 2000 har drygt två tredjedelar redan utvandrat. För 20 år sedan fanns det 1 500 läkare i Ghana. Befolkningen har fördubblats sedan dess, men antalet läkare är oförändrat. En enkät till en årgång av strax färdigutbildade läkare gav svaret att 93 procent avsåg att lämna landet.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor