Rörelserna beror på vedens beskaffenhet

Svaret om fuktighetens inverkan på träets rörelser kan behöva kompletteras, anser en läsare.
Publicerad

Om väderpinnen består av en del av stammen med en gren kvarlämnad, är den troliga förklaringen till fenomenet den så kallade reaktionsvedens mångfaldigt större krympning. Reaktionsved utvecklas på grenars undersida för att kompensera den ökade belastning som uppstår när grenar växer tvärs mot tyngdkraftens riktning, alltså horisontellt. Eftersom pinnen var monterad med stamdelens rotände uppåt hamnar reaktionsveden på ovansidan av grenen. Vid vätning sväller reaktionsveden betydligt mer än den ”normala” veden, varvid pinnen böjs nedåt. Vid torkning sker det omvända.

Vad gäller jämförelsen mellan olika golv (av gran respektive tall), har träslaget liten betydelse. Trä är ett material som strävar efter att anpassa sitt fuktinnehåll till jämvikt med den omgivande luftens fuktighet.

Svällningen i trä orsakas av vattenmolekyler som tränger sig in mellan polymerkedjorna i träfiberns cellväggar. Trä sväller i det närmaste linjärt från helt torrt tillstånd till den så kallade fibermättnadspunkten. Gran och tall har i det närmaste identiska svällnings- och krympningsegenskaper. Vad som avgör hur det går med golvet är därför hur torrt eller fuktigt virket är när det läggs in och till vilket klimat det försöker anpassa sig.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor