Datortomografi kan påverka hjärnan

Joniserande strålning i samma styrka som vid vanlig datortomografi tycks kunna påverka små barns intellektuella förmåga, visar en svensk studie.
Publicerad

I Sverige genomgår varje år ungefär 30 000 barn under 15 år datortomografi, och i en fjärdedel av fallen är det huvudet som undersöks. I en studie som nyligen presenteras i British Medical Journal visar svenska forskare att låga stråldoser mot huvudet verkar kunna påverka barns intellektuella förmåga.

– Vår hypotes är att det är utvecklingen av kopplingarna mellan nervcellerna i hjärnan, de så kallade synapserna, som påverkas av strålningen, säger Per Hall, docent vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska institutet.

Under 1940- och 50-talen bestrålades 30 000 svenska barn mot ”storkbett”, eller hemangiom (godartad blodkärlstumör). Av dem har forskarna följt 3 000 pojkar som fick strålning mot huvudet under sina första 18 levnadsmånader. Som jämförelsegrupp använde forskarna pojkar som bestrålats för storkbett på annan plats på kroppen, exempelvis på foten. Doserna motsvarade vad som i dag ges under en datortomografi.

Forskarna studerade arkiv med resultat från mönstringen under 1960- och 70-talen. De såg då att de pojkar som genomgått strålning mot huvudet hade sämre genomsnittliga resultat på vissa av intelligenstesten. Det gick också att se att de pojkar från medelklassen som bestrålats mot huvudet halverade sin sannolikhet att börja gymnasiet: 38 procent av pojkarna i kontrollgruppen började gymnnasiet, mot bara 17 procent av pojkarna i den högsta dosgruppen.

– I vår studie ingår bara barn som bestrålats upp till 18 månader, så vi vet inte hur äldre barn påverkas, säger Per Hall.

Han anser att rutinerna för datortomografi bör ses över. I dag används rutinmässigt lika höga doser för barn som för vuxna, men doserna för barn borde kunna minskas till åtminstone en tredjedel utan att förlora i bildkvalitet.

– Många gånger är det bättre att observera barnet och avvakta med en undersökning. Men det finns undantag: I dag är den främsta anledningen till att så späda barn datortomograferas misstanke om att de utsatts för misshandel, men i de fallen borde lägre doser kunna användas, säger Per Hall.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor