Färre patent

Under toppåren 1997 och 2000 fick Patentverket in ungefär 5 000 ansökningar per år. Nu har antalet ansökningar sjunkit till drygt 3 500.
Publicerad

Förklaringen är bland annat att många stora teknikföretag har dragit ner på sin forskning eller flyttat den utomlands.

– I IT-sektorn har många företag försvunnit, och telekomkrisen har slagit hårt mot bland andra Ericsson. Här har patentansökningarna minskat med 60 procent. Andra, som Pharmacia & Upjohn, har knoppat av och flyttat verksamhet utomlands, vilket medför att man söker patenten där, säger informationschef Ingeborg Giegold vid Patentverket.

Publicerad

Teknik

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor