Hjälp Lars navigera!

Lisa och Lars är två erfarna piloter som sitter och pokulerar på en bar i Anchorage.
Publicerad

Det är ett under att de hittar dit. Men hittar du dit – i vilket hav ligger Ascension?

1. Atlanten

X. Indiska oceanen

2. Stilla havet

Facit till ’Hjälp Lars navigera!’

Flygturen är möjlig från alla ställen som ligger på en cirkel något mindre än 116 kilometer från sydpolen. Först flyger man 100 kilometer rakt söderut och är då knappt 16 kilometer – exakt: 100/(2*Pi)=15,91… kilometer – från sydpolen. Om man därifrån flyger 100 kilometer rakt västerut gör man exakt ett varv runt sydpolen. Därefter är det bara att flyga 100 kilometer rakt norrut tillbaka till startpunkten.

I själva verket finns det oändligt många cirklar som uppfyller villkoren, nämligen alla platser som ligger 100 +100/(2*Pi*n) kilometer från sydpolen. Talet n kan vara vilket positivt heltal som helst och talar alltså om hur många varv vi åker runt sydpolen för att tillryggalägga 100 kilometer västerut.

Facit till ’Vem var vems lärjunge?’

Facit till ’Var ligger Ascension?’

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor