Kan galna ko-sjukan uppstå spontant?

Sverige har ännu inte haft ett enda fall av galna ko-sjukan. Men nya rön tyder på att om vi skulle få ett, skulle det kunna uppkomma spontant.
Publicerad

Galna ko-sjukan, BSE, spreds bland boskap genom prionsmittat köttmjöl. Livsmedel som innehåller produkter från sjuka kor har visat sig orsaka en liknande sjukdom hos främst unga människor. Sjukdomen kallas variant Creutzfeldt-Jakobs sjukdom, vCJD, i motsats till den spontant uppkomna formen, sporadisk CJD, som drabbar äldre personer.

Hos människor finns alltså både överförbara och spontant uppkomna typer av prionsjukdomar. Men kan BSE inträffa spontant även hos nötkreatur?

Frågan aktualiserades nyligen i samband med att forskaren Salvatore Monaco vid universitetet i Verona, Italien, upptäckte en ny form av BSE hos kor. Hjärnan och nervsystemet hos dessa hade förändringar som mer påminner om skadorna hos människor med sporadisk CJD än hos kor med vanlig BSE. De aktuella sjukdomsalstrande prionerna skiljer sig också kemiskt från de vanliga BSE-prionerna, och de visar dessutom likheter med prioner hos en liten undergrupp av spontant insjuknade patienter med CJD. Rönen publicerades nyligen i tidskriften PNAS.

– Om dessa nya fall kan kopplas till spontan sjukdomsuppkomst av BSE är för tidigt att säga. Men genom att stora mängder kor numera testas, ökar sannolikheten för att man hittar mer sällsynta varianter av sjukdomen, säger en av Sveriges experter på området, docent Marianne Elvander vid Statens veterinärmedicinska anstalt.

Det kan dock vara svårt att upptäcka nya varianter av BSE. Just den del av hjärnstammen som rutinmässigt analyseras visade sig innehålla mycket små mängder av dessa BSE-prioner.

Forskarna i Verona planerar nu experiment för att ta reda på om det nyupptäckta prionet kan överföra sjukdomen till nötkreatur och till människor. I det senare fallet används en speciell stam av möss med vissa mänskliga gener.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor