Vana avgör hur ansikten uppfattas

Hur vi bedömer kön, etnisk tillhörighet och sinnesstämning beror på vad vi är vana vid att se, visar amerikanska forskare.
Publicerad

Våra tidigare erfarenheter formar hur vi uppfattar världen. Nu visar kognitionsforskaren Michael Webster och hans kolleger vid University of Nevada, USA, att vana även avgör hur vi uppfattar ansikten och ansiktsuttryck.

De visade försökspersoner olika uppsättningar datorgenererade bilder på ansikten. Varje set bestod av 100 bilder som gradvis övergick från en extrem till en annan. Försökspersonernas uppgift var att bedöma vid vilken bildruta den ena extremen började se ut som den andra. Var detta ansågs ske visade sig bero på vilka erfarenheter försökspersonerna hade. De som före testet exempelvis fick betrakta det manliga ansiktet i tre minuter, bedömde att en större andel av ansiktena var feminina.

En på så vis anpassad syn kan även erhållas i vardagen, utanför laboratoriet. Det såg forskarna när de jämförde asiatiska utbytesstudenter som tillbringat lång tid i USA och var vana vid europeiska ansikten. Dessa graderade en större andel av skalan mellan asiatiska och europeiska ansikten som asiatiska, jämfört med asiatiska studenter som nyligen kommit till USA och därför var mer ovana.

– Jag tror att skillnaderna beror på att man anpassar sitt seende efter sin miljö. Ett exempel är en känd antropolog som besökte ett naturfolk. I början hade han mycket svårt att förstå deras uppfattning av vem i gruppen som var attraktiv, men började efter ett tag att bedöma utseenden på samma vis. Jag tror inte det beror på att han ändrade attityd, utan på att han faktiskt började se annorlunda, säger Michael Webster.

De nya rönen presenteras i tidskriften Nature.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor