Vilken färg har Camillas hatt?

Ett sätt att testa sina kamraters logiska förmåga har tänkts ut av Ulla.
Publicerad

Havslevande djur dog i massor: sjöstjärnor, fiskar, havsborstmaskar, krabbor, snäckor och musslor. De låg i ruttnande drivor på bottnarna. Och på skären låg sälarna, döende. Vad orsakade egentligen allt detta?

1. Frikostig gödsling i jordbruket hade lett till övergödning av havet, vilket i sin tur satte sådan fart på livet runt kusterna att det uppstod syrebrist. Detta tog livet av de mindre djuren, och deras död medförde att sälarna svalt ihjäl.

X. De mindre djuren dog av en giftig planktonalg, medan sälarna hade drabbats av ett valpsjukeliknande virus.

2. Den bakomliggande faktorn var miljögifter, främst dioxiner när det gäller de mindre djuren och tungmetaller när det gäller sälarna.

Facit till ’Vilken färg har Camillas hatt?’

Om Britta hade sett att Camilla har en röd hatt, hade hon förstått att hon själv har en svart och då hade hon svarat att hon vet färgen på sin hatt. Nu gjorde hon inte det, och då förstår Camilla att hon själv har en svart hatt.

Facit till ’Sommaren 1988’

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor