Insekter + kemi = sant

Publicerad

Insekterna, naturens mest framgångsrika djurgrupp, uppvisar en oändlig variation när det gäller att anpassa sig till sin omgivning, inte minst med kemiska medel. De hittar sina byten, försvarar sig och lockar till sig partner på detta sätt.

Thomas Eisner, professor i kemisk ekologi, har ägnat en lång forskarbana åt att förstå insekterna. Han rör sig gärna ute i fält, men lika gärna funderar han ut laboratorieexperiment som avslöjar insekternas beteenden. Han förklarar hur det kommer sig att vissa insekter kan försvara sig med giftigt cyanväte utan att själva förgiftas. Och hur det går till när andra insekter producerar brännheta duschar av giftig vätska som riktas mot fienden. Andra exempel är hur det är möjligt för vissa spindlar att fånga nattfjärilar, inte med nät, utan med hjälp av en kort trådstump.

Texten förmedlar en upptäckarglädje som gör det svårt att lägga boken ifrån sig. Bilderna är dessutom både vackra och pedagogiska.

Boken är en lysande sammanfattning av en forskares livsverk.

For love or insects

Eisner, Thomas
The Belknap Press of Harvard University Press

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor