Relationer – trots autism

Publicerad

Många unga med autism får höra att deras chanser att få vänner eller uppleva en kärleksrelation är små. Men så behöver det inte vara, skriver Gunilla Gerland i sin nya bok som handlar om vänskap, parrelationer, föräldraskap och sexualitet. Hon lever själv familjeliv med diagnosen Aspergers syndrom, och behandlar både omgivningens fördomar och vilka svårigheter som personer med funktionshinder inom autismområdet kan ha.

Boken bygger på intervjuer med föräldrar till autistiska barn och med människor som möter denna grupp inom vård och omsorg. Men mest intressant är att även personer med autism får komma till tals. Många tycker exempelvis att det är svårt att avläsa andra, något som gör det svårt att ha relationer. En kvinna säger: ”Jag har haft enormt svårt att veta om andra tycker om mig, så jag har varit osäker jämt. Om folk säger att de inte tycker om mig uppskattar jag det nästan, för då vet jag i alla fall att det är sant.”

Gunilla Gerland skriver att hon ville ta reda på hur verkligheten såg ut eftersom det fanns så många frågor och så litet skrivet. Den bristen avhjälper boken på ett handfast och tillgängligt vis.

Autism

Gerland, Gunilla
Cura

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor