Sådan är rasismen

Publicerad

Vad är egentligen rasism? Begreppet används ofta synonymt med främlingsfientlighet, men rasism i sin egentliga mening handlar om diskriminering av personer på grund av medfödda – biologiska – egenskaper.

Rasismens uppkomst sammanföll ganska väl med upplysningens idéer om jämlikhet och medborgarmakt på 1700-talet. Detta kan verka paradoxalt, men den amerikanske historikern George M. Fredrickson visar pedagogiskt och tydligt att de jämlikhetsideal som sopade bort ståndssamhällets hierarkier också skapade nya hierarkier. Nu på biologisk grund, och mellan olika raser.

Efter nazismens brott har den renodlade rasismen kommit i dålig dager. Numera talar man hellre om en ”annorlunda kultur” än en ”annan ras”. Men kanske menar man samma sak.

Boken är föredömligt kort, lättläst och innehållsrik.

Rasism

Fredrickson, George M.
Historiska media

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor