Trång är världen, och hjärnan vid

Publicerad

Rubriken är ett citat av den tyske skalden Friedrich Schiller och utgångspunkten för idé- och lärdomshistorikern Sven-Erik Liedmans nya bok. Hans ärende är att ta reda på vad frihet betyder för oss i dag, i ”det postmoderna tillståndet”. Oförenliga tankar kan tänkas men oförenliga planer kan inte förverkligas, resonerar han.

Liedman följer frihetsbegreppet genom den västerländska historien. En central plats har frihetens förhållande till egendom. På hemmaplan varnar han för den folkliga kapitalism som kännetecknas av pensionspengarna som kastades ut på aktiemarknaden. Den förmenta frihet som tvingar oss ta ställning till vilket elbolag vi ska anlita ger han inte heller mycket för. Själv ser han liberal socialism som en möjlighet att förena de två svårförenliga friheterna: den negativa som ska undanröja alla hinder för våra fria val och den positiva som vill att vi gör meningsfulla val.

Det här är en sant folkbildande resa som det är ett rent nöje att göra.

Tankens lätthet, tingens tyngd

Liedman, Sven-Erik
Albert Bonniers förlag

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor