Omstridd krets ska skydda mot virus

En extra krets i datorn som skyddar mot virus kan bli verklighet. Men varnande röster höjs för att kretsen också kan styra användarna till vissa leverantörer.
Publicerad

En teknik för att skydda digital information håller på att utvecklas. Bakom utvecklingen står stora IT-företag som Intel, AMD, Microsoft och Hewlett-Packard, som tillsammans utvecklat specifikationerna för kretsen som kallas Trusted Platform Module, TPM.

Tanken är att TPM ska hjälpa operativsystemet att övervaka vilka program som används i datorn. Kretsen kan slå larm för okända program, exempelvis datavirus, och bara godkända program får köras. Men just att främmande program inte kan köras på datorn inger farhågor. Det blir nämligen tekniskt möjligt att styra användaren till vissa program. Exempelvis kan dokument skapade i ett operativsystem inte användas i andra operativsystem – om tillverkaren så vill. Man kan till exempel också behöva använda en speciell webbläsare till en viss hemsida. Dessutom kan kretsen innebära att kopieringsspärrar för multimedia blir omöjliga att kringgå.

– Detta är ett välkänt dilemma med rötter i 1970-talet. Den här typen av lösningar låser in användarna, det vill säga gör dem bundna till leverantörerna av just dessa system. Dessutom försvåras egenutveckling och anpassning av programmen, säger Viiveke Fåk, biträdande professor vid Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, där hon undervisar om IT-säkerhet och krypteringsteknik.

Publicerad

Teknik

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor