Ordförståelse i ’muskelhjärnan’

Att tyst läsa verb som beskriver kroppsrörelser ökar aktiviteten i hjärnans motoriska centrum.
Publicerad

Sedan förra hälften av 1900-talet har hjärnforskarna vetat att avsiktliga kroppsrörelser styrs från hjärnans motoriska bark. Nu visar forskare vid Medical Research Council i Cambridge att delar av detta område aktiveras även när människor tyst läser verb som beskriver kroppsaktiviteter, exempelvis sparka, plocka eller slicka.

Fyndet går emot den rådande uppfattningen att ordförståelse är en process som helt och hållet sköts av speciella strukturer i vänstra hjärnhalvan som har detta som enda uppgift. Det ser i stället ut som om ordförståelse bygger på att kunskap om orden ställs samman från skilda ställen i hjärnan.

Undersökningen, som publiceras i den vetenskapliga skriften Neuron, gjordes med magnetkamera. Fjorton vuxna försökspersoner fick läsa listor över substantiv och verb av olika slag. De enda ord som satte fart på den motoriska hjärnbarken var rörelseverb, och det skedde med stor precision: läste de ordet slicka så aktiverades ett område alldeles intill eller rentav överlappande det område som styr tungan.

För att bekräfta fynden ska forskarna nu undersöka om förståelsen av rörelseverb försämras när försökspersoner läser sådana ord samtidigt som den motoriska hjärnbarken genom magnetpulser hindras från att fungera.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor