Svenskt bredband i glesbygd

I juni 2000 beslutade Sveriges riksdag att avsätta 8,3 miljarder kronor för bredbandsutbyggnad i glesbygd.
Publicerad

Ett villkor var att de aktuella kommunerna förbinder sig att medfinansiera bredbandsutbyggnaden med 5 procent av projektkostnaden.

Svenska Kommunförbundet undersöker kontinuerligt utbyggnaden av bredband på landsbygden. Vid årsskiftet 2003/2004 var 186 kommuner med rätt till stöd klara med upphandling för bredband. Av ansökningarna framgår att det kommer att byggas ortssammanbindande nät till 75 procent av de tätorter som har färre än 3 000 invånare och lokala telenät till 45 procent av dem.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor