Begreppet ”kalori” bör förpassas till historieböckerna

Publicerad

Denna 1700-talsenhet ska förpassas till historieböckerna och inte figurera i ett F&F-nummer från 2004. Inte på ett enda ställe i artikeln *Förrädiska flytande kalorier* nämns joule. Självklart ska det stå joule och kanske som fotnot hur många joule en kalori är.

Enheten kalori är dessutom inte definierad. När man bestämde att en kalori motsvarar den energi som krävs för att värma ett gram vatten en grad tog man inte hänsyn till att vattnets specifika värmekapacitet inte är linjär över alla temperaturer, och det står inte att finna mellan vilka grader man avsåg.

JOHANNES HJEMGAARD

**Svar:**

Brevskrivaren har helt rätt i sak men bortser från att enheten kalori är oerhört mycket vanligare i dagligt tal än joule, något som en populärvetenskaplig tidskrift måste ta hänsyn till. Även om kaloribegreppet må höra hemma i historieböckerna vad avser vetenskapliga mätningar, är det nästan omöjligt att hitta ett förpackat livsmedel i Sverige som inte anger energiinnehållet i både kJ och kcal. Så givetvis hade det inte skadat om också F&F-artikeln hade angivit energivärdena i båda enheterna.

När det gäller oklarheten i hur mycket energi en kalori avser är olikheterna så små att de i matsammanhang saknar praktisk betydelse (de tre definitioner som anges i Nationalencyklopedin på olika kalorier är 4,184, 4,1855 respektive 4,1868 kJ/kcal). [Tack till Doris Kesek som rättade oss på denna punkt!]

REDAKTIONEN

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor