Varför skiljer sig antalet partners åt mellan könen?

Bland annat homosex och utländska partners förklarar skillnader i antal sexpartners. Ännu viktigare är kanske mäns och kvinnors olika sätt att svara på frågor om sexvanor.
Publicerad

Åtskilliga läsare har hört av sig med frågor om sexvanestatistiken i rutan *Fler partners i dag* på sidan 41. Funderingarna gäller om män och kvinnor verkligen kan ha haft olika antal sexpartners. Medianvärdet i den citerade studien var 7,1 för män och 4,6 för kvinnor, och medelvärdet var 15,0 för män och 6,9 för kvinnor. Om män och kvinnor har samlag med varandra borde antalet partners vara identiskt.

Bo Lewin, professor i sociologi vid Uppsala universitet och huvudredaktör för rapporten *Sex i Sverige*, säger att det finns flera förklaringar till detta. För det första dras männens siffror upp av ett fåtal manliga homosexuella (undersökningen gäller antal partners oavsett sexuell läggning) som har ett extremt aktivt sexliv – många hundra olika partners. För det andra är det vanligare att män har sexuella kontakter utomlands än att kvinnor har det, och dessa kvinnor ingår ju inte i urvalet.

För det tredje vistas många kvinnliga prostituerade bara tillfälligt i Sverige och har inte heller kunnat tas med i undersökningen.

Dessutom frågar man i undersökningen efter ”samlagspartners”, och det är inte omöjligt att de tillfrågade har definierat samlag på olika sätt.

Enligt en undersökning som refereras i *New Scientist* ljuger dessutom kvinnor oftare om antalet sexpartners än män. Kvinnorna i undersökningen hade avsevärt högre siffror över antal partners om de trodde att de satt i en lögndetektor.

HENRIK HÖJER
F&F

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor