Därför försöker barn åka leksaksbil

Barn missuppfattar skalor beroende på bristande samspel i hjärnan.
Publicerad

Ibland försöker små barn sitta på dockskåpsstora stolar eller ta på sig dockskor – fullkomligt omöjliga projekt. I en ny studie har Judy DeLoache, professor i psykologi vid University of Virginia i USA, och hennes medarbetare dokumenterat hur små barn blandar samman föremål av olika storlek och då gör så kallade skalfel. Forskarna tror att anledningen är att två delar av hjärnbarken ännu inte är sammankopplade. Det ena systemet ser till att vi kan känna igen olika objekt och kategorisera dem, medan det andra styr hur vi handhar objekten, något som inbegriper att vi tar in deras storlek.

De 54 barnen i studien var mellan 18 och 30 månader gamla. Vart och ett fick först tillbringa en stund i ett lekrum där det bland andra leksaker fanns en trampbil, en stol och en rutschkana i barnstorlek. När de sedan lämnade rummet en liten stund byttes de tre objekten mot miniatyrer. Trots att dessa var alldeles för små försökte 24 av barnen vid sammanlagt 40 tillfällen att sitta på stolen, åka i rutschkanan eller pressa sig in i bilen. Barn i tvåårsåldern gjorde i genomsnitt dubbelt så många fel som både yngre och äldre barn.

– Vi vet inte varför, men min teori är att det är först då som man har tillräckligt stor begreppslig kunskap om världen för att förstå att även en miniatyrstol är en stol. Samtidigt är kopplingen mellan denna kunskap och föremålets skala inte lika finjusterad som hos vuxna. Dessutom har små barn svårt att avsluta en aktivitet som de tänkt sig att utföra, säger Judy DeLoache.

De nya rönen presenteras i tidskriften Science.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor