Psykiskt sjuka inte mer kriminella

När de stora mentalsjukhusen stängdes på 1980-talet förbättrades läget för de psykiskt sjuka.
Publicerad

– Ibland har man beskrivit minskade sjukhusplatser och samhällsbaserad vård av psykiskt sjuka som en bomb som skulle brisera. Några spektakulära våldsdåd det senaste året har förstärkt den uppfattningen. Men så är inte fallet.

Det säger Per Bülow, som forskat om psykiskt sjuka vid Tema Hälsa och samhälle, Linköpings universitet.

Under femton år har han följt en grupp på 138 psykiskt sjuka personer. Såväl kriminalitet som dödlighet har minskat i gruppen. Det finns alltså inget stöd för att frivården skulle innebära högre risk för självmord eller andra dödsfall.

– Orsaken är helt enkelt att behandlingen har blivit bättre, menar Per Bülow. Den kommunala socialtjänsten har tagit över ansvaret för boende och sysselsättning, och psykiatrin har kunnat koncentrera sig på själva vården.

En annan, mer negativ trend som hans forskning visar är dock att läkemedelsanvändningen har ökat dramatiskt, och att många patienter tar flera sorters mediciner samtidigt. Dessutom har psykoterapi och stödsamtal minskat i omfattning.

– Denna utveckling verkar vara en del av vår tidsanda, för det talas i dag alltmer om biologiska orsaker, menar Per Bülow. I förlängningen betyder det att man hellre medicinerar sjuka än ger annan behandling som psykoterapi eller stödsamtal.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor