Hjälp Josefin att räkna!

Hon hoppas att rombens kant inte blir alltför dyr.
Publicerad

De flesta gifter sig och genomför även andra ritualer enligt kyrkans ordning. Men inte allting lika mycket. Försök rangordna följande fem företeelser efter deras nuvarande andelar i befolkningen!

Andelen som

A. är medlemmar i Svenska kyrkan

B. döps enligt Svenska kyrkans ordning

C. konfirmeras enligt Svenska kyrkans ordning

D. vigs enligt Svenska kyrkans ordning

E. begravs enligt Svenska kyrkans ordning.

Facit till ’Hjälp Josefin att räkna!’

Denna linje är också en radie i cirkeln, dvs. 5 meter. Linjen är dessutom diagonal i den mindre rektangel som utgörs av den stora rektangelns övre högra fjärdedel. I denna mindre rektangel utgörs den andra diagonalen av rombens ena sida. Eftersom de båda diagonalerna i en rektangel är lika långa är kanten 5 meter. En romb är liksidig, varför dess omkrets är 4 x 5 = 20 meter.

Facit till ’Svenskarna och kyrkan’

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor