Trafikbuller är värst

I Sverige är nära 1,5 miljoner personer i sina hem utsatta för störande buller från vägtrafik.
Publicerad

Nu visar en studie att just trafikbullret stör mer än ventilationsbuller med samma ljudnivå.

Annbritt Skånberg, forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg, har i sin licentiatuppsats jämfört effekter på sömnen från två vanliga bullerkällor: trafik och fläktar. Försökspersonerna har sovit både i det egna hemmet och i sömnlaboratorium och exponerats för olika slags buller. De har besvarat frågeformulär om upplevd sömnkvalitet och burit rörelsemätare på handleden under natten.

– I tätorter består trafikbuller oftast av varierande ljud från enstaka fordon, med ljudtoppar som kommer och klingar av. Ett varierande ljud stör mer än ett jämnt ljud, säger Annbritt Skånberg.

I motsats till vad de flesta tror blir det inte mycket bättre med tiden. Visserligen kan man se att vissa sömnstörningar, till exempel antalet uppvaknanden, kan minska med tiden, men när det gäller upplevd sömnkvalitet och ökad hjärtfrekvens syns ingen tillvänjning.

– Man vänjer sig generellt inte vid buller, säger Annbritt Skånberg.

Rådet från henne är därför helt enkelt att placera sovrummen så att de inte vetter mot gatan.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor