124,93 petabitmeter per sekund!

Nytt hastighetsrekord på internet.
Publicerad

Det gick relativt spårlöst förbi, men den 12 september i år överförde svenska Sunet och amerikanska Sprint på en timme 1 831 gigabytes med data (motsvarande ca 2 800 cd-skivor) den nära 3 000 mil långa sträckan mellan Luleå och San José i Kalifornien. Nytt hastighetsrekord på internet.

Eftersom dataöverföring i höga hastigheter på internet blir svårare ju längre avståndet är, så räknas rekorden i enheten petabitmeter per sekund, det vill säga datahastigheten multiplicerat med avståndet. Enheten ”peta” är en etta följd av femton nollor. Det rekord som Sunet och Sprint nu satt är 124,93 petabitmeter per sekund.

Initiativet bakom rekordjakten har tagits av det amerikanska universitetskonsortiet Internet2 och kallas Internet Land Speed Record.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor