Fiffiga fåglar använder verktyg

Ugglor fiskar med "nät" av dynga.
Publicerad

Vissa prärieugglor samlar dynga från kor och andra däggdjur och placerar den runt ingången till sina bon, som ligger i gångar nere i marken. Forskarna har länge undrat varför – kan det vara för att skrämma bort rovdjur som vill komma åt äggen? Eller för att dölja doften från äggen?

Nej, ornitologer i Florida rapporterar nu i Nature att lika många ägg faller offer för rovdjur i bon med dynga som i dem utan. Spillningens förtjänst är i stället att locka dit dyngbaggar. När forskarna tog bort dyngan från vissa bon och såg till att andra hade normala mängder dynga, så blev dyngbaggar genast tio gånger vanligare i de senare ugglornas diet.

– En mycket intressant upptäckt. De fågelarter som använder ”verktyg” är få, säger Staffan Ulfstrand, fågelexpert och professor emeritus i ekologisk zoologi vid Uppsala universitet. Men så är ju ugglor klokskapens symboler…

– Kanske började det med att vissa prärieugglor släpade hem för mycket bomaterial och lät överskottet ligga runt boöppningen. De ugglor som hade denna tendens i särskilt stor omfattning fick tillgång till mer mat och producerade fler avkommor. Så småningom fixerades beteendet och ingår nu i prärieugglors standardrepertoar. Likheten är slående med hur det troligen gick till när Homo sapiens började förbättra mattillgången runt sina bostäder. Det var nog också tappade frön som gav upphov till de första odlingarna, säger Staffan Ulfstrand.

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor