Från Kant till kåda

Så nära men ändå så långt borta. Till den ryska enklaven Kaliningrad gick Forskning & Framstegs kunskapsresa i september.
Publicerad

Det är bara 25 mil mellan Blekinge och Kaliningrad, men mentalt är det betydligt längre. Det bekräftades inte minst efter jordbävningen den 21 september i år med epicentrum i just Kaliningrad. Bristen på nyheter om skalvets följder i svenska medier var slående.

Som militär zon var Kaliningrads län stängt under sovjettiden, först en bit in på 1990-talet öppnades det. Och med Polen och Litauen som närmaste grannar ligger ”Lill-Ryssland” i dag omslutet av EU.

Över Kuriska näset

Vi for med färja från Karlshamn till Klaipeda i Litauen och med buss över Kuriska näset som har unika sanddyner och står på UNESCO:s världsarvslista. Vår ciceron, Gunnel Bergström, är sedan i höstas lektor i svenska vid Kaliningrads universitet. Hon ledde oss i historiens spår men såg också till att vi fick lära känna andra sidor av trakten och inte minst livet av i dag.

Före 1945 var Kaliningrad Königsberg, huvudstad i Ostpreussen och ett vetenskapligt och kulturellt centrum i Europa. Staden bombades 1944 och intogs i april 1945 av Röda armén. Kartan ritades om, och norra Ostpreussen blev sovjetiskt och döptes om efter presidenten i Sovjetunionen, Michail Kalinin. Tyskarna flydde eller fördrevs. Människor från hela Sovjetunionen flyttades hit.

Våra historiska utflykter gick bland annat till bunkern där tyskarna skrev under kapitulationen, till de gamla tyska kurorterna och Östersjöflottans bas Baltijsk, forna Pillau. Vi fick också generösa föreläsningar om Köningsbergs store son, filosofen Immanuel Kant.

Nutiden speglades av bland andra Gunnels studenter som läser svenska som sitt andra språk. (De kan välja mellan franska, tyska och svenska.) Svenske generalkonsuln i Kaliningrad berättade om sina vedermödor med att få till stånd en permanent hemvist för ett konsulat. Visering har blivit ett brännande ämne i Kaliningrad sedan länet omringades av EU. Vi träffade också ryska journalister, som ger ut Königsberger Express, en tidning som vänder sig till de fördrivna tyskarna som en utsträckt hand till försoning.

Kaliningrads län är också bärnstenslandet – 95 procent av all världens bärnsten bryts här, och vi besökte både brottet och fick se förädlingsprocessen av den förstenade kådan i en ny fabrik.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor