Elchocker mot utbrändhet?

I artikeln står: "Vid långvarig stress med konstant förhöjd kortisolnivå skadas och krymper nervcellerna i hippocampus". Är det månne något liknande som sker vid utbrändhet/utmattningsdepression? Om så är fallet, kan ECT-behandling då tänkas vara av värde även i det sammanhanget? ULF HARRYSSON
Publicerad

Svar:

Redaktionen har vänt sig till en av de specialister som intervjuades i artikeln, Anders Tingström, för att få svar:

Frågan är intressant och viktig. Utbrändhet är ett svårbegripligt tillstånd, där nya behandlingsmetoder definitivt vore önskvärda. Att ge ECT-behandling för att stimulera nybildning av hjärnceller är en intressant tanke.

Men i dagsläget vet vi inte tillräckligt mycket om ett eventuellt samband mellan utmattningssyndrom och nybildning av nervceller. Det krävs därför ytterligare forskning innan man skulle kunna rekommendera detta som klinisk behandling av stressrelaterade psykiska sjukdomar.

Den extremt starka påverkan på cellulär plasticitet i hjärnan som fås av ECT-behandling har tills alldeles nyligen varit okänd, och forskningsområdet är mycket spännande. Det är just den här typen av frågor som är drivkraften i vår forskning: Kan vi lära oss att aktivera hjärnans självläkande system för att behandla psykisk sjukdom?

ANDERS TINGSTRÖM

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor