Extra läsning om musslor

Möjligheten att musslor kan rena vatten har varit kända länge. Men det är först nu som man kan se en samlad bild av de olika effekterna av en utökad musselodling.
Publicerad

Fiskeriverket har utrett hinder och möjligheter för en expansion av musselodlingsnäringen, särskilt mot bakgrund av musselodlingens positiva miljöeffekter. Verket pekar på en rad intressanta områden:

Förutom ett pilotförsök i Lysekils kommun att använda musselodlingar som en form av kväveupptagningsstationer, som ett komplement till ett konventionellt reningsverk, pågår även försök med att framställa fodermjöl av musslorna och att använda restprodukterna vid hönsuppfödning eller för gödning inom jordbruket. Ett musselmjöl skulle i framtiden kanske kunna ersätta dagens användning av fiskmjöl framställt av vildfångad fisk, något som i dag är ifrågasatt på många håll i världen.

Musslor är ett mycket hälsosamt livsmedel med innehåll av omega 3-fettsyror. Dessutom är det en billig och resurssnål livsmedelsproduktion som inte kräver någon aktiv foderinsats eftersom musslorna lever av det som det finns gott om i haven. För europeiska konsumenter är blåmusslan en högt eftertraktad produkt och avsättningsmöjligheterna är goda inom unionen.

Ett av de största problemen med musslor som mat har hittills varit förekomsten av gifter från plankton under vissa perioder på året.

– Vi har mycket mer kunskap om toxiner numera och musselköttet testas hela tiden, de musslor som säljs är garanterat giftfria. Men bästa sättet att undgå toxinproblemet är att odla på flera platser, säger Staffan Larsson på Fiskeriverket.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor