För 400 år sedan

En av den moderna vetenskapens fäder, britten Francis Bacon (född 1561), publicerade år 1605 boken Advancement of learning.
Publicerad

Hans utgångspunkt var att skolastiken, den enögda metod för kunskapsinhämtning som varit rådande i mer än 500 år, blivit ofruktbar genom sin dogmatism och sitt pedanteri. Han var också motståndare till magi och ockultism. Likaledes skilde han mellan rationell kunskap, som erhålls genom empiriska undersökningar, och uppenbarad kunskap, som tillhör teologins område.

Han ansåg att praktiskt inriktad filosofi och vetenskap, särskild naturvetenskap, skulle komma att gagna mänskligheten. Men för att vetenskapen ska bli till nytta måste den organiseras, ansåg han. Forskningsresultat måste ordnas och spridas, exempelvis genom akademier och tidskrifter, så att inte alla upprepar samma misstag.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor