Ginseng ger inte bättre minne

Naturläkemedel påverkar inte kognitiva funktioner som uppmärksamhet och minne.
Publicerad

Ett stort och internationellt uppmärksammat forskningsprojekt om människans minne bedrivs gemensamt av Stockholms och Umeå universitet. I en delstudie jämfördes 126 försökspersoner som använder Ginseng och Gingko Biloba med en lika stor kontrollgrupp.

Ingen som helst skillnad mellan gruppernas uppmärksamhet och minnesförmåga kunde upptäckas, rapporteras tidskriften Forskning & medicin, utgiven av Vetenskapsrådet.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor