Nya hjälmlagen troligen uddlös

Antalet cykelolyckor minskar bara om hjälmplikt kombineras med information, visar en jämförelse med andra länder.
Publicerad

I Sverige dör årligen 45 cyklister och ytterligare 1 500 läggs in på sjukhus för skallskador till följd av cykelolyckor. Från årsskiftet är det obligatoriskt med cykelhjälm för barn upp till 15 år. Men risken är stor att detta får högst begränsad effekt. Det menar Sixten Nolén vid Väg- och trafikforskningsinstitutet, VTI, som studerat effekten av cykelhjälmslagar och informationskampanjer i en rad länder.

Även om den nya lagen är bättre än ingen alls, anser Sixten Nolén att Sverige borde lagstifta om obligatoriskt hjälmanvändande för alla cyklister, kombinerat med omfattande informationsinsatser. Det skulle ge 10-15 färre dödsfall årligen och en minskning av antalet skallskador på grund av cykelolyckor med cirka 500.

Sixten Nolén har studerat hur införandet av cykelhjälmslagar har fungerat i Australien, Nya Zeeland och Nordamerika. Skärpt lagstiftning och aktivt informationsarbete har i dessa länder mer än fördubblat cykelhjälmsanvändandet, från 30-40 procent upp till 80 procent av cyklisterna.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor