Tung jord påverkar grundvattnet

Trycket på berggrunden höjer grundvattennivån.
Publicerad

En ny avhandling visar att tidigare okända faktorer påverkar grundvattnet.

Frågan är viktig exempelvis vid tunnelbyggen under grundvattenytan.

Grundvattnet i berggrunden fylls på från jordlager ovanpå berget. Om det rör sig om mark med berghällar sker det direkt genom nederbörd och snösmältning.

Niclas Bockgård vid Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet, har studerat olika metoder att mäta variationer i grundvattnet. I hans avhandling framgår att man måste ta hänsyn till trycket från den ovanliggande jorden.

– En höjning av grundvattennivån kan visserligen bero på att vatten har fyllts på i berggrunden, men kan också vara orsakad av att belastningen på berget har ändrats. En sådan tryckförändring kan orsakas av vattnet i den ovanliggande jorden som gör jordlagret tyngre, säger han.

Vid försök i Uppland kunde han uppmäta mycket snabba höjningar av berggrundens grundvattennivå när det regnade, trots att jordtäcket var cirka tio meter tjockt och att vattnet ännu inte trängt ner i berget därunder.

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor