Vad är postmodernism?

Vilket av följande påståenden beskriver bäst det litet luddiga begreppet postmodernism?
Publicerad

A. Kunskap om faktiska förhållanden vilar på sinneserfarenhet, och kunskap som inte beskriver det faktiska rör i stället idéer och relationer mellan idéer.

B. Det didaktiska, deklamatoriska, sentimentala och objektiva avvisas till förmån för det mystiska, esoteriska, hermetiska och suggestiva.

C. Kunskap är partiell, individuell och socialt bestämd.

D. Det enda som kan existera oberoende av allt annat är andliga och ideella företeelser.

E. Posten i modern tappning är uppdelad i postcenter och kassaservice.

F. Tolkning av en text kan ske både från textens detaljer till dess helhet och omvänt.

Facit till ’Vad är postmodernism?’

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor