Vad var det som lät efter planet?

Signaturen Per-Olof undrar vad det var han hörde i närheten av Bromma flygplats. F&F reder ut frågan med hjälp av meteorolog Johan Groth.
Text Per-Olof
Publicerad

I helgen tog jag upp båten på vårt varv vid Ulvsundasjön i Mälaren, där också Brommaflyget går ner. Planen kom in 50-100 meter över oss, och ett av de större planen hade strimmor efter vingspetsarna. När flygbullret klingat av hördes ett märkligt ljud när dessa kondensstrimmor löstes upp. Det gick mycket snabbt och svischade till. Vi trodde först att ett snabbt jaktplan svept över oss. Men det var tydligen något fenomen som inträffar kring flygplatser. Vad var det som hände?

Svar:

För att få en förklaring till fenomenet tar Forskning & Framsteg kontakt med Johan Groth, som är meteorolog vid SMHI och stationerad vid Arlanda flygplats. Han berättar att ljudet kommer från de ändvirvlar som bildas kring vingspetsarna.

På vingens undersida är det högre tryck än på ovansidan. Det beror på att vingen är krökt, och luften rör sig därför fortare på ovansidan med lägre tryck och lyftkraft som följd. Tryckskillnaden mellan ovan- och undersidan gör att luft ”läcker” runt vingspetsen, och eftersom vingen rör sig framåt genom luften uppstår en luftvirvel.

Ibland bildas kondensstrimmor i virvlarna. De uppstår om luftfuktigheten är hög. Men det är alltså inte kondensstrimmorna i sig själva som låter, ljudet kommer i stället från de tryckskillnader (orsakade av virvlarna) som fortplantas likt tryckstötar genom luften. Dessa upplevs som ljud när de träffar örat.

Text Per-Olof
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor