Kulturhistoria är inte längre vad den varit

Det senaste svenska kulturhistoriska flerbandsverket utkom 1938-40, Svenska folket genom tiderna.
Publicerad

Sedan dess har det svenska samhället förändrats i grunden, precis som vår förståelse av det förflutna. Det är dags för en ersättare.

Kulturhistoria handlar i dag heller inte längre bara om knyppling, kvarnar och kvacksalvare, utan om såväl breda existentiella frågor som detaljer i vardagen. Flera medeltidsexperter som är välbekanta för F&F:s läsare, som Dick Harrison och Birger Bergh, medverkar.

Signums svenska kulturhistoria om medeltiden erbjuder ett rikt utbud av texter som behandlar allt från politisk kultur och rättstraditioner till latinets ställning och bildkonstens roll som medeltidens stora kommunikationsverktyg. En personlig favorit är artikeln av Lena Moberg om det tyska inflytandet på det svenska språket. Influenserna var så stora att ett språkbyte inte var helt otänkbart, och en orsak till att detta inte skedde var helt enkelt att gränserna mellan de två språken var så vaga. Många förstod och pratade båda språken.

Boken är genomgående spännande och lättläst – hade det varit ännu fler teman och kanske kortare texter hade det blivit ännu bättre.

Signums svenska kulturhistoria – Medeltiden

Christensson, Jakob (red.)
Signum

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor