Försämrat luktsinne avslöjar alzheimer

Syren, tvål och läder är tre av tio dofter som kan användas för att tidigt fånga upp sjukdomen.
Publicerad

Bland dem som fått diagnosen mild kognitiv svikt utvecklar varje år ungefär 15 procent Alzheimers sjukdom. Forskare vid Columbia University i New York har upptäckt att dessa patienter skulle kunna fångas upp med hjälp av dofttest med tio dofter (se nedan). Bakgrunden är att de nervbanor som sköter luktsinnet påverkas tidigt vid Alzheimers sjukdom.

Målet för projektet var att finna dofter som är svåra att uppfatta för de personer med mild kognitiv svikt som kommer att utveckla sjukdomen. Testet var ett ”skrapa och lukta”-test med 40 dofter. För varje doft fick patienterna avgöra vilken av fyra angivna dofter som de trodde fanns i provet.

– Tanken var att de fyra valen skulle vara mycket olika: som pizza, bensin, apelsin och choklad. Även om man inte var helt säker skulle det gå att svara rätt, säger Devangere P. Devanand, professor i klinisk psykiatri och neurologi och ledare för studien.

Friska personer svarar rätt på drygt 30 frågor, medan de som är på väg att utveckla Alzheimers sjukdom hamnar på runt 20 rätt. I studien undersöktes 150 patienter med mild kognitiv svikt och 63 friska personer en eller två gånger per år under drygt fyra år.

Förlust av de tio dofterna kunde med god precision förutsäga vilka personer som skulle drabbas av sjukdomen. Med bara tio dofter går testet att utföra på 5-10 minuter.

De tio dofterna (utan inbördes rangordning):

  • Jordgubb
  • Rök
  • Tvål
  • Mentol
  • Klöver
  • Ananas
  • Metangas
  • Syren
  • Citron
  • Läder
Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor