Skolbarn mätte avståndet till solen

I samband med Venuspassagen den 8 juni förra året hade den europeiska rymdorganisationen ESO satt flera tusen skolbarn världen över i arbete.
Publicerad

Förutom att göra teckningar av passagen, antecknade barnen de tidpunkter mellan vilka Venus avbildades mot solytan. Tidsuppgifterna användes sedan av forskare för att beräkna den så kallade astronomiska enheten, AU, som är avståndet från jorden till solen.

Resultatet blev att en astronomisk enhet är lika med 149 608 708 plus/minus 11 835 kilometer, och detta ligger bara 10 838 kilometer från det värde som astronomerna brukar använda. Om man inte sedan tidigare hade känt till avståndet från oss till solen skulle det alltså ha kunnat bestämmas med 0,006 procents noggrannhet tack vare skolbarnens noteringar.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor