Vilket av följande påståenden är osant?

Bara ett av påståendena är felaktigt.
Publicerad

A. När man skapar ett hologram belyses lagringsmediet med laser från två olika håll.

B. En femtedel av de mediciner som skrivs ut av läkare hämtas aldrig ut från apoteket.

C. På Liseberg tycker företagsledningen att det är bra med köer till attraktionerna.

D. Viagra var från början en blodtryckssänkande medicin med erektion hos män som oavsedd bieffekt.

E. I en länge nedtystad flyktingkatastrof i samband med den sovjetiska offensiven i andra världskrigets slutskede dog 20 000 av de tyskar som flydde från Preussen och de andra östprovinserna.

F. Homosexualitet räknades i Sverige som en sjukdom till år 1979 och av Världshälsoorganisationen, WHO, ända till 1993.

Facit till ’Vilket av följande påståenden är osant?’

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor