Webbplats vill påverka cancerrisk

Karolinska institutet har lanserat webbsidan Påverka din cancerrisk, där man får veta hur stora risker man statistiskt sett löper för att drabbas av olika typer av cancersjukdomar.
Publicerad

Beräkningen utgår från korta men koncisa frågor om livsstil, sjukdomshistoria och i vad mån cancerformen förekommit i familjen.

Resultatet visar i stapelform om den personliga risken är statistiskt förhöjd jämfört med genomsnittet. Webbsidan ger också information om vilka delar i vardagen som frågeställaren kan ändra på för att minska risken. Dessutom påpekas och uppmuntras de saker som du redan gör och som minskar risken. Sidan riktar sig främst till personer över 40, men även yngre kan få vägledning.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor