Datakommunikation görs säkrare med kvanta

Anders Karlsson, professor i kvantfotonik, har lett ett forskarkonsortium som tilldelats René Descartes-priset för excellenta forskningsinsatser inom EU.
Publicerad

Anders Karlsson är verksam vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Han och hans forskarkolleger använder kvantfysik för datakryptering. Det märkvärdiga med metoden är att man har kunnat utnyttja ljuspartiklar, fotoner, som är hopflätade på kvantväg. På så vis kan en av fotonerna på långt håll känna av den andra fotonens egenskaper. Något som Albert Einstein förundrades över och kallade för spöklik verkan på avstånd – en omöjlighet alltså. Nu har forskarna visat att det inte bara är möjligt utan också kan utnyttjas i praktiken.

– Vi fortsätter med ett nytt projekt nu, berättar Anders Karlsson, bland annat ska vi utarbeta standarder för kvantkrypton inför en kommersialisering av metoden.

Forskarna har även lyckats med en ännu mer sciencefiction-klingande bedrift: teleportering. Det innebär att med omedelbar verkan flytta materia från en plats till en annan. En annan av pristagarna, Anton Zeilinger har tidigare skrivit om detta (se Beam me up!, F&F 2/01).

– Det är inte som i Star Trek, utan hittills har vi lyckats teleportera enstaka ljuspartiklar. Men vi försöker att göra metoden användbar inom telekommunikation, säger Anders Karlsson.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor