Det mirakulösa året 1905

För 100 år sedan publicerade Albert Einstein under ett och samma år inte mindre än fyra artiklar som var banbrytande på lika många olika områden inom fysiken.
Publicerad

Varken förr eller senare torde en enstaka människa ha levererat ett sådant fyrverkeri av vetenskaplig kreativitet. Detta leder naturligt till frågan om Einstein var ett enastående geni utan vilket mänskligheten kanske inte ens i dag hade erfarit dessa insikter, eller om tiden bara var mogen och Einstein råkade vara född i rätt tid och vistas i rätt miljö.

Ytterst handlar frågan om enskilda människors roll i historien. I århundraden har individerna och deras unika insatser lyfts fram i historieskrivningen, men under 1900-talet slog en motrörelse igenom – vi kan kalla den historiematerialism – som betonar strukturer och gruppintressen. Kanske upplever vi just nu en syntes av de båda tankeriktningarna. I vårt Einsteintema skildrar idéhistorikern Kjell Jonsson tidsandan för hundra år sedan – den tankevärld som Einstein verkade i, men som han också kom att påverka – medan frågan om Einsteins unicitet och genialitet diskuteras livfullt av fyra Einsteinkännare.

Den som vill veta mer om mannen och hans verk kan från mitten av maj besöka Nobelmuseets Einsteinutställning. På sidan 41 i papperstidningen beskrivs hur man kommer in gratis.

Människans ursprung är aldrig fel ämne för en populärvetenskaplig tidskrift. Men under de senaste åren har det gjorts en rad disparata fynd runt om i världen som lett fram till att det nu är dags att omvärdera drivkrafterna bakom vår uppkomst. Gamla kunskapsluckor täpps igen och en mer sammanhållen bild framträder. Vi har bett Afrikakännaren Staffan Ulfstrand att sammanfatta dagsläget i denna högintressanta forskning.

PS: Om du tycker att Forskning & Framsteg erbjuder spännande läsning, kom då ihåg att tipsa dina vänner om oss!

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor