Medfött att använda redskap

Kråkor är de första ryggradsdjur som definitivt visats ha medfödd förmåga att använda verktyg.
Publicerad

Två kråkor från Nya Kaledonien i sydvästra Stilla havet föddes upp av zoologidoktoranden Benjamin Kenward vid University of Oxford, Storbritannien. De växte upp utan kontakt med varandra eller med andra fåglar. När de båda kråkorna utsattes för situationer där mat fanns oåtkomlig i en springa, letade de rätt på pinnar i sina burar. De använde dessa lika skickligt som två andra kråkor som också fötts upp av människor, men som dagligen fått ett flertal lektioner i hur man använder kvistar för att peta fram föda. En av de outbildade kråkorna rev också sönder löv för att peta fram mat ur springor, på liknande vis som dess viltlevande artfränder gör.

Många fågelarter använder redskap rutinmässigt, men det har hittills varit oklart om kunskapen överförs från äldre fåglar eller om den är instinktiv. Skälet är att det tar lång tid att genomföra experiment av denna typ, i Benjamin Kenwards fall flera månader på heltid.

Forskningen rapporteras i Nature, där han antyder att människans förfäder kanske hade en liknande medfödd förmåga att tillverka redskap.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor