Naturliga klimatvariationer större än forskarna trott

Bara de senaste 15-20 årens uppvärmning saknar motstycke i klimathistorien.
Publicerad

Det nya är att forskarna har sammanställt klimatdata och genomfört statistiska beräkningar på ett annorlunda sätt än tidigare. Anders Moberg, meteorolog och naturgeograf vid Stockholms universitet, har lett rekonstruktionsarbetet:

– Vi tolkar naturens arkiv på ett nytt sätt. Våra resultat tyder på att man hittills har underskattat storleken på de naturliga förändringarna i klimatet. Sådana klimatsvängningar kan förklaras av variationer i solens utstrålning och av vulkaniskt stoft i atmosfären som reflekterar solens instrålning. Detta innebär även större osäkerhet i de scenarier för framtida klimat som har lagts fram (se Svenskt framtidsscenario: Norrland får skånskt klimat, F&F 6/00).

Dessa har hitills bara tagit hänsyn till människans inverkan.

För att få fram historiska temperaturkurvor kombinerar forskarna mätvärden från årsringar i träd, djupborrade iskärnor, sjö- och havssediment och droppstenar i grottor. Sådana dataserier sträcker sig långt tillbaka i tiden och kan sammanställas på olika sätt.

Den i dag mest använda historiska temperaturkurvan beräknades 1998-99 av den amerikanske geologen Michael Mann och brukar kallas hockeyklubban (se Månen och växthuseffekten, F&F 1/05). Den visar en relativt konstant temperatur under århundradena, men ökar brant i början av 1900-talet. Den skiljer sig alltså markant från Mobergs beräkningar, som visar på mycket större naturliga variationer – exempelvis ett varmare klimat runt 1000-talet och en kylperiod runt 1600-talet – och ingen temperaturhöjning förrän alldeles i slutet av 1900-talet.

Men oberoende av hur den historiska kurvan ser ut, är de flesta överens om att ökningen i luftens temperatur aldrig har varit så snabb som under de senaste två årtiondena.

– Även vår förklaring är att det sannolikt är människan som ligger bakom den exceptionella uppvärmningen på senare år, säger Anders Moberg.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor