Torsk i topp

Torsken är fortfarande mest värdefull, men om man räknar i vikt hamnar sill och makrill på första plats bland svenskfångad fisk.
Publicerad

Torsk för 200 miljoner kronor tog svenska fiskare upp förra året. En summa som gör att torsk finns på första plats i listan härintill över svenskfångad fisk. Detta trots att torskfångsten har halverats sedan 1990-talet och att det råder fiskestopp flera månader varje sommar i Östersjön. Att torskfisket ändå är så stort beror till viss del på att det finns gott om andra fiskar som fiskas samtidigt med torsken.

– Vi har för närvarande goda bestånd av kolja, gråsej och vitling i västerhavet, säger Bengt Kåmark vid Fiskeriverket i Göteborg. Eftersom torsk oundvikligen fångas ihop med dessa fiskslag är det svårt att undvika att få torsk i detta blandfiske.

Om listan i stället ordnas efter vikt halkar torsken ner. Då leder sill/strömming (som är samma art fångad i västerhavet respektive Östersjön). Det fångades 14 000 ton torsk förra året, men över 50 000 ton sill/strömming och 18 000 ton skarpsill. Helt dominerande när det gäller vikt är dock foderfisk, med över 150 000 ton.

I statistiken skiljer man alltså mellan fisk som blir djurfoder och den som människor äter, och här har skett stora förändringar på senare år. Foderfisket ökade dramatiskt i början av 1990-talet men har minskat på senare år. Det som kallas foderfisk består till största delen av sill och skarpsill. Den används exempelvis för att föda upp laxfisk som sedan blir mat. Priset på foderfisken är betydligt lägre än på matfisk. Det medför att fiskaren i första hand strävar efter att fiska sådan fisk som vi äter.

Med bättre frysmöjligheter kan mer sill och skarpsill bli människoföda. Fisken förvaras i nedkylt vatten ombord på fiskefartygen och fryses ner omedelbart efter landning. En stor del av de svenska fångsterna exporteras till Östeuropa, där de förädlas. De senaste åren har därför en större andel av sill och skarpsill börjat användas som mat i stället för som foderfisk.

Värdet av svenskfångad fisk 2004

 1. Torsk (200 miljoner kronor)
 2. Foderfisk (157 mkr)
 3. Sill/strömming till konsumtion (118 mkr)
 4. Nordhavsräka, kokt (75 mkr)
 5. Havskräfta (62 mkr)
 6. Makrill (43 mkr)
 7. Skarpsill (38 mkr)
 8. Ål (23 mkr)
 9. Rödtunga (17 mkr)
 10. Nordhavsräka, rå (13 mkr)
 11. Gråsej (12 mkr)
 12. Övrig saltvattenfisk (11 mkr)
 13. Lax (10 mkr)
 14. Rödspetta (8 mkr)
 15. Rom (8 mkr)
 16. Kolja (4 mkr)
 17. Hummer (4 mkr)
 18. Pigghaj (4 mkr)
 19. Övrig sötvattenfisk (3 mkr)
 20. Krabba (2 mkr)
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor