Unga skiljer på sex och kärlek

Tonåringar i dag är liberala i sin syn på sex. Men det finns skillnader mellan könen, och mellan svenskar och invandrare.
Publicerad

– Sedan p-pillrets introduktion på 1960-talet har man sett tecken på upplösning av gamla normer och ideal kring sexualiteten. Exempelvis ökar toleransen gentemot homosexuella, säger Margareta Forsberg, fil.dr i socialt arbete vid Göteborgs universitet.

Hon har genom enkäter och intervjuer undersökt tonåringars syn i dag på relationer och sex. Även om toleransen generellt har ökat, finns stora skillnader mellan könen och olika åldersgrupper samt mellan ungdomar med utländsk bakgrund och dem med svensk.

Knappt hälften av flickorna i årskurs 9 med utländsk bakgrund tycker att det är fel av en flicka att ha samlag om hon inte är kär. Bland killarna med svensk bakgrund i gymnasiets årskurs III är det bara 9 procent som tycker det är fel.

– Detta handlar givetvis mycket om rykte och respekt. En invandrartjej i nian har mycket att förlora på att framstå som sexuellt liberal, säger Margareta Forsberg. Men det sker förändringar med ökande ålder. Bara en knapp fjärdedel av motsvarande flickor i gymnasiets tredje årskurs tycker det är fel med samlag om man inte är kär. Men majoriteten av gymnasieungdomarna som deltagit i studien anser inte att det är fel.

I intervjuerna talar ungdomarna om ”brunetter och blondiner” (vilket också är titeln på Margareta Forsbergs avhandling). Orden är dubbeltydiga: brunett kan betyda både invandrarflicka och en som ska vara respektabel. Blondin betyder både svensk flicka och någon som inte är respektabel.

– Därför kan man höra talas om exempelvis ”blonda brunetter”, vilket helt enkelt betyder en mer tillgänglig tjej med utländsk bakgrund, förklarar Margareta Forsberg. Rykten och tillmälen skapar hierarkier bland dagens ungdomar.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor